Potrzebna pomoc? Skontaktuj się z nami

Zebraliśmy poniżej wszystkie niezbędne i najbardziej przydatne informacje, tak by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu. Jednakże jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości to nasz Dział Obsługi Klienta chętnie służy pomocą. Prosimy skontaktuj się z nami w dogodny dla siebie sposób: telefonicznie, poprzez chat lub drogą mailową na poniższe dane adresowe.

Polityka zwrotów

Prawo do odstąpienia do umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni bez konieczności podawania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy kończy się po upływie czternastu (14) dni od daty wejścia przez Państwa albo przez wskazaną przez Państwa osobę trzecią, inną niż przewoźnik, w posiadanie towarów albo – jeżeli umowa sprzedaży dotyczy wielu towarów zamówionych przez Państwa w ramach jednego zamówienia, ale dostarczanych przez nas osobno – termin do odstąpienia od umowy kończy się po upływie czternastu (14) dni od dnia, w którym Państwo albo wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła w posiadanie ostatni z dostarczanych towarów.

W celu wykorzystania prawa do odstąpienia od umowy, powinni Państwo poinformować VELUX (zob. dane kontaktowe poniżej) o swojej decyzji dotyczącej odstąpienia od niniejszej umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. w formie listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i złożyć wzór formularza odstąpienia albo inne jednoznaczne oświadczenie na naszej stronie internetowej, pod adresem www.velux.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej opcji, niezwłocznie przekażemy Państwu potwierdzenie otrzymania przez nas oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

W celu umożliwienia VELUX identyfikacji Państwa zamówienia, podczas wykonywania prawa do odstąpienia prosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska osoby, która składała zamówienie, oraz danych kontaktowych (adresu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej), numeru zamówienia oraz informacji o towarach, co do których życzą sobie Państwo skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczające jest wysłanie informacji o wykonaniu prawa do odstąpienia przed upływem okresu na odstąpienie od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpią Państwo od umowy, zwrócimy Państwu wszelkie otrzymane przez nas od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wyboru przez Państwa rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez VELUX), bez zbędnej zwłoki i w każdym wypadku nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym poinformowali Państwo VELUX o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy takiego zwrotu z wykorzystaniem tej samej formy płatności, jaka została wykorzystana przy transakcji pierwotnej, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na inną formę płatności; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni jakimikolwiek opłatami wynikającymi z takiego zwrotu. Mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem zapłaconych kwot do czasu powrotnego otrzymania przez nas towarów albo dostarczenia przez Państwa potwierdzenia odesłania towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Zobowiązani będą Państwo odesłać towary albo dostarczyć je nam we własnym zakresie na adres podany poniżej:

Fabryka okien w Namysłowie
VLOG 
ul. Oleśnicka 12
46-100 Namysłów

 

bez zbędnej zwłoki, a w każdym wypadku nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym poinformowali Państwo VELUX o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten będzie zachowany, jeżeli nadadzą Państwo towary przed upływem czternastodniowego (14 dni) okresu.

Będą Państwo zobowiązani do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towarów.

Ponoszą Państwo również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów.

Nasza ocena zmniejszenia wartości towarów

W celu stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania towarów powinni Państwo obchodzić się z nimi i sprawdzać je (i) z należytą ostrożnością oraz (ii) w taki sam sposób, w jaki mogliby Państwo to zrobić w sklepie. Wszelkie używanie lub sprawdzanie towarów przekraczające wskazany powyżej zakres może spowodować zmniejszenie wartości towarów, które będziemy mieli prawo potrącić przy zwrocie przez nas otrzymanych od Państwa kwot. Określenie możliwego obniżenia wartości towarów będzie przeprowadzane indywidualnie dla każdego przypadku. Mogą Państwo otworzyć opakowanie i sprawdzić materiał oraz kolory towarów z odpowiednią ostrożnością. Należy się również spodziewać, że zamontowanie towarów spowoduje obniżenie ich wartości. Prosimy pamiętać, że w okresie, w którym posiadają Państwo towary, do czasu ich zwrotu do nas, ponoszą Państwo za nie odpowiedzialność, w tym za wszelkie ich uszkodzenia.

Kontakt

Telefon: +48 22 33 77 000
Email: kontakt@velux.pl
Fax: +48 22 33 77 075

Godziny pracy Działu Obsługi Klienta
Pracujemy od Poniedziałku do Piątku, w godzinach: 8:00-16:30
Nieczynne w Soboty, Niedziele i Święta.